• Информационный отдел МРО

دراسة علم الحديث


سوف نبدأ دراسة علم الحديث في مسجدنا للناطقين بالعربية. كل يوم السبت بعد صلاة العشاء في مسجد منسك.

استاذ الدرس: ياشار كونكور امام مسجد منسك.

اسم الكتاب المتابع: رياض الصالحين للامام النووي.